Takie serca powstały wczoraj w Łapiczach na Podlasiu.