Armia serduszkowa w natarciu 🙂
Popołudniowe spotkanie Projektu Serce od serca zaowocowało pięknymi poduszkami.
W Fablabie Małopolska w ciągu pięciu godzin uszyto 60 poduszek, które już niebawem trafią do pacjentów po mastektomii. Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom – w Krakowie to silna grupa, na którą zawsze możemy liczyć!!!