6 marca przekazaliśmy Paniom na spotkaniu „Rzeszowskiego Klubu Amazonka” pierwsze 75 szt. z 250szt. poduszek w ramach projektu ❤️ od ❤️. Dziękujemy wszystkim amazonkom za zaproszenie i bardzo miłe spotkanie! Kolejne poduszki przekazywane będą pacjentkom na oddziałach onkologicznych, część trafi do sklepów medycznych i gabinetów rehabilitacyjnych. W dystrybucji pomagać będzie p. Halina Lubera, prezes „Rzeszowskiego Klubu Amazonka”.
Katarzyna Pleśniak