Szczególne, największe najcałuśniejsze całusy dla Pracownia i warsztaty krawieckie „Amelia” i IWI CRAFT.