4 kwietnia w Bytowie uszyliśmy pierwsze torebki na butelki redona, które są podłączone do drenów. Do takiej torebki pacjent po mastektomii wkłada butelkę i może swobodnie poruszać się, wyjść na spacer, czy spotkanie z przyjaciółmi.

Kolejne spotkanie szycia torebek odbyło się 8 maja w pracowni Koty na Płoty w Gdańsku. Ponad 30 pań uszyło przez 2h blisko 50 torebek, które zostaną przekazane na Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku COPERNICUS PL w Gdańsku). Na oddziale operowani są pacjenci chorujący na raka piersi i będący pod opieką Wojewódzkiego Centrum Onkologii (COPERNICUS PL  w Gdańsku).