Udział Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy w realizacji ogólnopolskiego projektu „Serce od serca” zakończył się uszyciem 100 poduszek dla Amazonek. Współpracowaliśmy z osobami dorosłymi, które podarowały tkaniny oraz pomagały w szyciu i uczennicami Liceum Ogólnokształcącego, które pod opieką pani pedagog wypełniały je runem kulkowym.
W styczniu 2020 r. poduszki – serca zapakowane i zaopatrzone w ulotki informacyjne zostały przekazane do: Centrum Chorób Piersi – Brest Unit przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu – 40 sztuk, Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – 20 sztuk i potrzebujących osób indywidualnych oraz placówek medycznych w powiecie trzebnickim – 40 sztuk.
Informacja o udziale w projekcie „Serce od serca” przekazywana była lokalnej społeczności w czasie IX Otwartego Spotkania Przedświątecznego, w artykule, który ukazał się w NOWEJ gazecie trzebnickiej oraz w wywiadzie udzielonym trzebnickiemu radiu WAWA. Organizatorkami przedsięwzięcia były w imieniu zarządu stowarzyszenia Danuta Szuber i Małgorzata Kolińska.