Ania Sławińska pisze:
6 lutego 2020 w Błoniu szyło się :). Już kilka razy spotykałyśmy się w tym gronie. Mamy wprawę :). Każda z nas wie, co robić. Robota wre.
I tak, przez cały dzień, uszyłyśmy 120 poduszek serduszek wspierających rehabilitację pacjentów po mastektomii.
Dziękujemy Domowi Kultury i Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Błoniu za gościnę, a Starostwu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Burmistrzowi Błonia za wsparcie naszego projektu.