25 stycznia 2020 roku w Bełchatowie, spotkali się członkowie Stowarzyszenia – Grocholice Łączymy Pokolenia wraz z przyjaciółmi. Wszyscy zaangażowali się w Projekt Serce od Serca. Spotkanie odbyło się w gościnnej świetlicy OSP Grocholice, która przez kilka godzin tętniła życiem. Efekt pracy zespołowej, to 56 poduszek gotowych do wręczenia potrzebującym. Było kolorowo, pracowicie i wesoło.