Otrzymaliśmy taką świetną wiadomość:
„Grupa: 16 uczestników – młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy z woj. podlaskiego (razem tworzą Wojewódzką Radę Młodzieży, jej przedstawiciele angażują się w różnego rodzaju akcje pomocowe na rzecz osób chorych i potrzebujących) oraz ich opiekunowie – wychowawcy
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie
Data wykonania poduszek: 18.01.2020 r.
Ilość wykonanych poduszek: 25 sztuk”

Bardzo dziękujemy za Wasze wielkie serca!!!